ETH20

วิเคราะห์อนาคต Ethereum กับการเป็นสินทรัพย์ชั้นยอด

ราคา Ethereum ปรับตัวขึ้นโดดเด่นหลังการ Hard Fork EIP 1599 ซึ่งเป็นพัฒนาการสำคัญของการเข้าสู่ ETH2.0 ทำให้ Ethereum กลายเป็นสินทรัพย์ชั้นนำ...More

2194