ETH

Ethereum จะมีมาร์เกตแคปแซงหน้า Bitcoin?

ราคา Ethereum ในปีนี้ปรับตัวขึ้นในระดับที่สูงกว่า Bitcoin ในปีนี้โดยผลตอบแทนแบบ YTD อยู่ที่ 226% ส่วน Bitcoin ปรับตัวขึ้นเพียง 33% ประกอบกับความนิยมใน DeFi และ NFT ที่เติบโตขึ้น จนเริ่มเกิดความคาดหวังว่าจะได้เห็นมาร์เกตแคปของ Ethereum พุ่งแซง Bitcoin?...More

1923