CFD

ทำความรู้จัก CFD เครื่องมือการลงทุนเริ่มต้นสำหรับการเทรดสินค้าต่างประเทศ

CFD คือ สินค้าการลงทุนที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับตราสารอนุพันธ์ ผู้ถือไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นโดยตรงแต่ราคาของ CFD จะเคลื่อนไหวตามราคาสินทรัพย์อ้างอิง...More

1763

รีวิว eToro แพลตฟอร์มเทรดสินค้าต่างประเทศที่เหมาะสมกับมือใหม่

รีวิว eToro แพลตฟอร์มเทรดสินค้าต่างประเทศที่เหมาะสมกับมือใหม่และยังเป็นผู้ที่สร้างให้ แพลตฟอร์ม Social Trading เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ...More

1539