Alpha Venture DAO

Alpha Finance Lab ร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับโลก
รีแบรนด์และขยายโครงการบ่มเพาะบริษัทพัฒนาคริปโต ภายใต้ชื่อใหม่ Alpha Venture DAO

Alpha Finance Lab รีแบรนด์และขยายโครงการบ่มเพาะบริษัทพัฒนาคริปโต ภายใต้ชื่อใหม่ Alpha Venture DAO โดยมุ่งเป็นศูนย์รวมนักคิด นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโต (A Decentralized Autonomous Organization for Builders) ​เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ Alpha Venture DAO ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันระดับโลกอย่าง Terraform Labs...More

1359